Bækkelagets Sportsklub kommer i år igen

Bækkelagets Sportsklub som besökte oss med hela föreningen förra året.

kommer med sina F03 i år igen.

varmt välkomna