Grannföreningen Stenungsunds HK kommer också

Vi välkomnar vår grannförening Stenungsunds HK till Bohus cup

Stenungsunds HK kommer med sina F06.

Varmt välkomna