Vi har vakanser i följande klasser

Vi har vakanser i följande klasser:

  • Pojkar 16 f(ödda 2002 eller senare (A-ungdom) 1 plats.
  • Flickor 19  (1999 eller senare) 2 platser.

Kungälv HK vinnare i DJ Bohus Cup 2018