Bad

Vi kan även i år erbjuda våra gäster att bada i Oasens simhall i Kungälv. Erbjudandet gäller såväl spelare/ledare som supporters, dvs familjer med ev. barn. Badbiljetter erhålles av Bohus cup information på förläggningen Mimers Hus. Badet håller öppet:

Fredag 7.00 – 19.00

Lördag 8.00 – 16.00