Dispenser

DISPENSANSÖKAN

Eventuell dispensansökan skall göras på separat dokument som ni finner nedan och skall vara tävlingsledningen tillhanda senast den 1 april, för att dispens skall beviljas skall dispens finnas från hemmaförbundet och bifogas och skickas till info@bohuscup.se  

Beviljade dispenser ligger i My Team och kan visas upp vid anmodan.

Dispensansokan_Bohus_Cup