Hvitfeldtska gymnasiet

Hvitfeldtska gymnasiet, ligger central i Göteborg, precis ovanför Avenyn.

Alla måltider serveras på er skolan.

Rektorsgatan 2, 411 33 Göteborg