Sammanfattning

Bohus Cup spelas efter SHF:s tävlingsbestämmelser. Vi ber deltagarna observera följande undantag:

1) Klister är tillåtet i P/F 16.
2) Svenska handbollsförbundets bollstorlekar används.
3) Lagtimeout gäller inte.
4) Sänkt ribba i P/F 11 till F/P 9 årsklasserna
5) I P/F 9 klassen spelar man 1/2 plan med fyra utespelare och en målvakt

Här följer fullständiga tävlingsregler.

§ 1. Arrangör

Bohus Cup arrangeras av Kungälvs HK.

§ 2. Spelregler

Bohus Cup spelas efter SHF:s tävlingsbestämmelser.

§ 3. Tävlingsform

 • Lagen indelas i grupper. Alla möter alla i en enkelserie. De två bäst placerade lagen från varje grupp avancerar till A-slutspel. Övriga lag spelar B- och C-slutspel. Undantag F/P 11 och yngre, se nedan.
 • F/P 11 och yngre, spelar gruppspel 6 eller 7 lag. Inget slutspel p g a SHF’s tävlingsbestämmelser där resultat inte räknas i dessa klasser.
 • Klasser med endast en grupp spelar enkel- eller dubbelserie i stället för gruppspel och slutspel.
 • Slutspelen avgörs som cup (utslagsprincip).
 • Alla deltagande lag är garanterade minst 4 schemalagda matcher.
 • Klubb äger rätt att anmäla flera lag i samma klass. En spelare får bara spela i ett lag per åldersklass.

Vilka lag får delta?

Lag anslutna till sitt nationella handbollsförbund.

Poängsystem

Ordningsföljden mellan lagen i gruppspel, enkel- och dubbelserie avgörs med ett vanligt poängsystem. Om två eller flera lag har samma antal poäng, och om placeringen är avgörande för avancemang avgörs ordningen enligt följande prioritering:

1) Poäng
2) Inbördes mötet mellan direkt berörda lag (1 poäng, 2 målskillnad)
3) Målskillnad
4) Flest gjorda mål
5) Lottning

Oavgjorda matcher i slutspelet i alla åldersgrupper avgörs genom Sudden death. Lottning om bollen.

§ 4. Klassindelning

 • F/P 9 – födda 2013 och senare
 • F/P 10 – födda 2012 eller senare
 • F/P 11 – födda 2011 eller senare
 • F/P 12 – födda 2010 eller senare
 • F/P 13 – födda 2009 eller senare
 • F/P 14 – födda 2008 eller senare
 • F/P 16 – födda 2006 eller senare (A-ungdom)
 • Parahandboll gående klass.

§ 5. Antal Spelare

Ett lag kan maximalt använda 17 spelare under en match. Det är tillåtet att använda en spelare i flera av klubbens lag under turneringen, dock INTE i samma års-/åldersklass.

§ 6. Matchtid

A-ungdom spelar 2 x 20 minuter.
Övriga åldersgrupper spelar 2 x 15 minuter. Sidbyte sker alltid i halvlek.
1 minuts halvtidspaus gäller.
F/P 9 kommer att spela på 1/2 plan speltid är 2 x 15 minuter och alla lag är garanterade minst 4 matcher.

§ 7. Inför/Vid Match

Laguppställning

Laguppställningen skall registreras i Myteam innan lagts första match i turneringen.

Laguppställningen gäller under hela turneringen, men kan kompletteras under turneringens gång på mail till info@bohuscup.se. Alla deltagare på laguppställningen betraktas som att de har spelat med laget.

Spelardräkter

Vid lika tröjfärg byter bortalaget tröjor. Västar finns att tillgå vid spelplaner.

Match

Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 minuter före matchens början (om ett lag är försenat skall tävlingsledningen kontaktas innan beslut tas och deltagande lag stannar kvar på berörd plan).

 • Lag som står först i spelprogrammet har avkast när matchen börjar.
 • Lagen äger ej rätt att begära lag-time-out. Ingen time-out vid straffkast.
 • Lag som lämnar spelplanen under pågående match utesluts ur turneringen.
 • Efter match ska respektive lagansvarig signera domarkortet.
 • Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande.

Bollar

Lagen kommer överens ihop med domaren om boll.

Gällande boll storlekar:

-P16: 54-56 cm, 325-375 gram
-F16/P13-14: 50-52 cm, 290-330 gram
-F09-14/P09-12: 46-50 cm, 250-300 gram

Match genomförd med annan boll storlek än angiven skall dock räknas och är ej anledning till protest.

§ 8. Särskilda Regler

Vi ber er uppmärksamma att beträffande punktmarkering så är det SHF:s regler som gäller, därav är punktmarkering inte tillåten.

 • Sänkt ribba i P/F 11 till F/P 9 årsklasserna
 • Domarens resultat gäller som officiellt matchresultat.

§ 9. Ålderslegitimation

Samtliga spelare ska på begäran av tävlingsjuryn kunna styrka sin ålder. Detta gäller även svenska lag. Lag som använder okvalificerade spelare bestraffas med poängavdrag.

§ 10. Dispenser

Dispensansökan skall vara cupledningen tillhanda senast den 1 april. En förutsättning för beviljande av dispens är att dispens finns beviljad av det egna distriktsförbundet i seriespel. Max 2 överåriga spelare är efter godkänd dispens tillåten på plan samtidigt. Godkänd dispens skall tas med till match och uppvisas vid begäran

§ 11. Domare & Funktionärer

Samtliga matcher under Bohus Cup har funktionärer som sköter resultattavlan.

§ 12. Tävlingsjury

Protest- och bestraffningsärenden handläggs av tävlingsjuryn. Deras beslut kan inte överklagas.

§ 13. Protester

Protester skall lämnas till närmaste tävlingssekretariat 15 minuter efter att berörd match avslutats. Protestavgift, 500 SEK, ska erläggas samtidigt som protesten lämnas in. Protestavgiften återfås om protesten godkänns.

§ 14. Diskvalifikation & Uteslutning

Spelare och ledare som diskvalificeras (rött kort) avstängs en tävlingsmatch (nästa påföljande match i turneringen) om det medföljs av en rapport. Även längre avstängning kan bli aktuell om tävlingsjuryn fattar ett sådant beslut.

Efter två direkt röda kort är man avstängd en tävlingsmatch (nästa påföljande match i turneringen).

Ingen avstängning efter en tredje utvisning i samma match.

§ 15. Klisterförbud

För P/F14-klassen och yngre är det förbjudet att använda klister. Bryter någon mot detta förbud vidtas följande åtgärder:
Före match: Spelaren uppmanas att tvätta bort klistret.
Under match: Spelaren varnas och skall omgående tvätta bort klistret.

Vid upprepning följer diskvalifikation.

§ 16. Walkover

Lag som uteblir från match, utan giltig orsak, förlorar matchen med 10-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag skall uteslutas redan vid den första förseelsen, exempelvis om avsiktlig WO (walk over) gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

§ 17. Spelprogram

Bohus Cup förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både gällande gruppindelning, tider och spelplaner.

§ 18. Resultatservice

Löpande resultat finns i Bohus cup APP. Fortlöpande resultat finns också på vår hemsida, www.bohuscup.se

§ 19. Ordningsföreskrifter

Allmänt

 • På laguppställningen angiven ledare är ansvarig för sina spelare vid eventuell skadegörelse.
 • Det är förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker samt att hantera narkotikaklassade substanser.
 • Tystnad gäller på varje skola från kl 23.00 till kl 06.00.
 • Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd och få städningen godkänd av förläggningsvärd.
 • Samtliga deltagare skall följa anvisningar från Bohus Cups funktionärer.

Brandsäkerhet

 • Rökning är förbjuden i alla Bohus Cups lokaler.
 • Det är absolut förbjudet att laga mat i förläggningssalar och korridorer.
 • Det är förbjudet att lämna brännbart material i korridorer och salar, liksom att ställa ut bänkar, stolar etc i korridorer eller utomhus.
 • Tänk på att dörrar mellan korridor och trapphus alltid skall vara stängda.
 • Det är ej tillåtet att använda några pyrotekniska artiklar såsom smällare och fyrverkeripjäser.

Överträdelse av dessa regler behandlas av tävlingsjuryn och kan medföra poängavdrag i turneringen och avhysning från inkvarteringen!

§ 20. Försäkringar & Ansvar

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Bohus Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. Bohus Cup är inte återbetalningsskyldig för ekonomiska förluster eller skadegörelse som kan uppstå av force majeure händelser såsom krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller liknande händelse, strejk, lockout, blockad. Vi uppmanar alla deltagare och ledare att aldrig lämna värdefulla föremål eller pengar kvar på förläggningen!

§ 21. Underrättelse om förändringar

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är införstådda i dessa regler. Det åligger lagledaren att försäkra sig om att han/hon har den senaste versionen av detta dokument.

 

Logga in på MyTeam

Logga in på MyTeam

Profilkläder

Profilkläder

Följ ditt lag

Följ ditt lag

Trevligt att du hittade in på vår sida!

Sidans mobilversion är just nu under renovering, vi hänvisar därför till våran app eller desktopversionen av sidan så länge.